Rename to Jintan to Changzhou 2

Rename to Jintan to Changzhou 2Our China subsidiaries located in Jintan City in Changzhou have been renamed to the following:


- Leong Jin (Jintan) Engineering & Manufacturing Co., Ltd to

  Leong Jin (Changzhou) Engineering & Manufacturing Co., Ltd


We apologize for any inconvenience caused. Thank you.